Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

desember 2006

07.02.2007 Pressemelding 6/2007: I desember blei det produsert 22,6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 0,5 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i same månad i fjor.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i desember var om lag 2 448 000 fat olje, om lag 322 000 fat NGL og om lag 60 000 fat kondensat.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Desember 2006 12,1 8,7 0,3 1,6 22,6
Desember 2005 12,4 8,4 0,8 1,6 23,1
Differanse -0,3 0,3 -0,5 0,0 -0,5


I 2006 ble den totale produksjonen om lag 248,8 millioner Sm3 o.e. Dette er 8,4 millioner Sm3 o.e. lågere enn produksjonen i 2005.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-des 2006 136,6 87,6 8,0 16,7 248,8
Jan-des 2005 148,1 85,0 8,4 15,7 257,2
Differanse -11,6 2,6 -0,4 1,0 -8,4


Førebels produksjonsoversikt for januar 2007 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,419 millioner fat olje og 0,364 millioner fat NGL (Natural Gas Liquids) og kondensat. Endelege produksjonstall vil bli offentleggjort i begynnelsen av mars 2007.

 

Norsk olje-, NGL- og kondensatproduksjon 2005-2006


Vær merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til OD sine fakta-sider. Framstillinga viser nå komplett historie pr. felt og for heile sokkelen pr. månad og år.

 

Kontakt i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 15.12.2009