Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

november 2006

05.01.2007 Pressemelding 2/2007: I november blei det produsert 21,3 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 0,5 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i same månad i fjor.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i november var om lag 2 418 000 fat olje, om lag 309 000 fat NGL og om lag 48 000 fat kondensat.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Period mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
November 2006 11,5 8,1 0,2 1,5 21,3
November 2005 11,8 7,8 0,7 1,4 21,8
Differanse -0,3 0,3 -0,5 0,1 -0,5


Så langt i 2006 er den totale produksjonen om lag 226,2 millioner Sm3 o.e. Dette er 7,9 millioner Sm3 o.e. lågere enn same periode i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-nov 2006 124,5 78,9 7,7 15,1 226,2
Jan-nov 2005 135,7 76,6 7,6 14,2 234,1
Differanse -11,2 2,3 0,1 0,9 -7,9


Førebels produksjonsoversikt for desember 2006 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,465 millioner fat olje og 0,365 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall vil bli offentleggjort i begynnelsen av februar 2007.

 

Norsk olje-, NGL- og kondensatproduksjon 2005-2006

Førebels tal for produksjonen av væske i 2006 viser at det blei produsert 0,5 prosent mindre  enn OD-prognosen frå høsten 2005.

Vær merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til OD sine fakta-sider. Framstillinga viser nå komplett historie pr. felt og for heile sokkelen pr. månad og år.

 

Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 15.12.2009