Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

oktober 2006

11.12.2006 Pressemelding 35/2006: I oktober blei det produsert 19,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,0 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i same månad i fjor.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i oktober var om lag 2 324 000 fat olje, om lag 285 000 fat NGL og om lag 56 000 fat kondensat.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Oktober 2006 11,5 6,7 0,3 1,4 19,9
Oktober 2005 12,2 7,0 0,5 1,2 20,9
Differanse -0,7 -0,3 -0,2 0,2 -1,0


Så langt i 2006 er den totale produksjonen om lag 204,8 millioner Sm3 o.e. Dette er 7,4 millioner Sm3 o.e. lågere enn same periode i fjor.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-okt 2006 112,9 70,8 7,5 13,6 204,8
Jan-okt 2005 123,9 68,8 6,8 12,7 212,2
Differanse -11,0 2,0 0,6 0,9 -7,4


Førebels produksjonsoversikt for november 2006 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,407 millioner fat olje og 0,351 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall vil bli offentleggjort i begynnelsen av januar 2007. Merk at væskeproduksjonen fra Åsgard, Kristin og Mikkel fra oktober selges som olje.

Norsk olje-, NGL- og kondensatproduksjon 2005-2006

Vær merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til OD sine fakta-sider. Framstillinga viser nå komplett historie pr. felt og for heile sokkelen pr. månad og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 15.12.2009