Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

april 2006

08.06.2006 Pressemelding 16/2006: I april ble det produsert 20,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 2,5 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i april var ca. 2 222 000 fat olje, ca. 277 000 fat NGL og ca. 185 000 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e
April 2006 10,6 7,2 0,9 1,3 20,0
April 2006 12,9 7,5 0,7 1,3 22,5
Differanse -2,3 -0,3 0,2 0,0 -2,5


Så langt i 2006 er den totale produksjonen om lag 85,6 millioner Sm3 o.e. Dette er 3,7 millioner Sm3 o.e. lavere enn  på  samme tidsrom i fjor.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-april 2006 45,7 30,9 3,4 5,6 85,6
Jan-april 2005 50,7 30,3 2,9 5,4 89,4
Differanse -5,0 0,6 0,4 0,2 -3,7
 

Foreløpig produksjonsoversikt for mai 2006 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,380 millioner fat olje og 0,471 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av juli 2006.


Norsk oljeproduksjon 2005-2006

 

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie pr. felt og for hele sokkelen pr. måned og år.

 

Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009