august 2006

10.10.2006 Pressemelding 31/2006: I august blei det produsert 20,3 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 0,3 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i same månad i fjor.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i august var om lag 2 251 000 fat olje, om lag 295 000 fat NGL og om lag 179 000 fat kondensat.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
August 2006 11,1 6,9 0,9 1,5 20,3
August 2005 12,4 6,3 0,7 1,3 20,6
Differanse -1,3 0,6 0,2 0,2 -0,3


Så langt i 2006 er den totale produksjonen om lag 166,4 millioner Sm3 o.e. Dette er 4,4 millioner Sm3 o.e. lågere enn same periode i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-aug 2006 90,9 57,8 6,6 11,1 166,4
Jan-aug 2005 99,6 55,2 5,7 10,3 170,8
Differanse -8,7 2,6 0,9 0,8 -4,4


Førebels produksjonsoversikt for september 2006 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,253 millioner fat olje og 0,356 millioner fat NGL og kondensat. Endelege produksjonstal blir offentleggjort tidleg i november 2006.

Det er produsert 1,7 prosent mindre olje enn venta så langt i år. Væskeproduksjonen er derimot 0,9 prosent høgare enn venta.

 

Norsk oljeproduksjon 2005-2006

Vær merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til OD sine fakta-sider. Framstillinga viser nå komplett historie pr. felt og for heile sokkelen pr. månad og år.

Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 15.12.2009