Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

januar 2006

09.03.2006 Pressemelding 8/2006: I januar ble det produsert 22,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,3 millioner Sm3 o.e. høyere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i januar var ca. 2 492 000 fat olje, ca. 299 000 fat NGL og ca. 165 000 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Januar 2006 12,3 8,2 0,8 1,5 22,8
Januar 2005 12,6 7,7 0,8 1,5 22,5
Differanse -0,3 0,5 0,0 0,0 0,3

 

Foreløpig produksjonsoversikt for februar 2006 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,460 millioner fat olje og 0,481 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av april 2006.

Norsk oljeproduksjon 2005-2006


Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie pr. felt og for hele sokkelen pr. måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 07.01.2010