Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

juni 2006

09.08.2006 Pressemelding 25/2006: I juni blei det produsert 18,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 0,2 millioner Sm3 o.e. høgare enn produksjonen i same månad i fjor.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i juni var om lag 2 242 000 fat olje, om lag 237 000 fat NGL og om lag 123 000 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Juni 2006 10,7 5,6 0,6 1,1 18,0
Juni 2005 10,7 5,3 0,7 1,1 17,8
Differanse 0,0 0,3 -0,1 0,0 0,2

så langt i 2006 er den totale produksjonen om lag 124,9 millioner Sm3 o.e. Dette er 4,5 millioner Sm3 o.e. lågare enn same periode i fjor.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.sm3 mrd.sm3 mill.sm3 mill.sm3 mill.sm3o.e.
Jan-Juni 2006 68,1 43,9 4,8 8,1 124,9
Jan-juni 2005 74,5 42,8 4,4 7,7 129,4
Differanse -6,5 1,1 0,4 0,4 -4,5

Førebels produksjonsoversikt for juli 2006 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,424 millioner fat olje og 0,533 millioner fat NGL og kondensat. Endelege produksjonstal blir offentleggjort tidleg i september 2006.

Vær merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til OD sine fakta-sider. Framstillinga viser nå komplett historie pr. felt og for heile sokkelen pr. månad og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009