Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

mai 2006

12.07.2006 Pressemelding 22/2006: I mai ble det produsert 21,2 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e).

Dette er 0,9 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor. Gjennomsnittlig dagsproduksjon i mai var ca. 2 358 000 fat olje, ca. 273 000 fat NGL og ca. 177 000 fat kondensat.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Mai 2006 11,6 7,4 0,9 1,3 21,2
Mai 2005 13,0 7,2 0,7 1,2 22,1
Differanse -1,4 0,2 0,2 0,1 -0,9


Så langt i 2006 er den totale produksjonen om lag 106,8 millioner Sm3 o.e. Dette er 4,7 millioner Sm3 o.e. lavere enn  på  samme tidsrom i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-mai 2006 57,4 38,3 4,2 7,0 106,8
Jan-mai 2005 63,8 37,5 3,7 6,6 111,5
Differanse -6,4 0,8 0,6 0,4 -4,7


Foreløpig produksjonsoversikt for juni 2006 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,262 millioner fat olje og 0,373 millioner fat NGL og kondensat.

Oljeproduksjonen hittil i år er 0,8 prosent høyere enn Oljedirektoratets prognose.

Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av august 2006.


Norsk oljeproduksjon 2005-2006

 

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie pr. felt og for hele sokkelen pr. måned og år.

 

Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009