Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

mars 2006

09.05.2006 Pressemelding 14/2006: I mars ble det produsert 22,3 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 1,2 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i mars var ca. 2 439 000 fat olje, ca. 296 000 fat NGL og ca. 171 000 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Mars 2006 12,0 8,0 0,8 1,5 22,3
Mars 2005 13,4 8,0 0,7 1,4 23,5
Differanse -1,4 0,0 0,1 0,1 -1,2


Så langt i 2006 er den totale produksjonen om lag 65,6 millioner Sm3 o.e. Dette er 1,2 millioner Sm3 o.e. lavere enn  på  samme tidsrom i fjor.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-mars 2006 35,1 23,7 2,5 4,3 65,6
Jan-mars 2005 37,8 22,7 2,5 4,1 66,8
Differanse -2,7 1,0 0,3 0,2 -1,2


 

Norsk oljeproduksjon 2005-2006

Foreløpig produksjonsoversikt for april 2006 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,216  millioner fat olje og 0,480 millioner fat NGL og kondensat. Lav produksjon i april skyldes planlagt vedlikeholdsstans på Kvitebjørn, Njord, Skirne, Snorre og Vigdis samt at Visund var stengt hele måneden. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av juni 2006.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie pr. felt og for hele sokkelen pr. måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009