Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

april 2007

08.06.2007 Pressemelding 18/2007: Gjennomsnittleg dagsproduksjon i april var om lag 2 374 000 fat olje, om lag 317 000 fat NGL og 53 000 fat kondensat, totalt 2 744 000 fat væske. 

I april blei det produsert 21,3 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,3 millionar Sm3 o.e. høyere enn i same månad i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
April 2007 11,3 8,3 0,3 1,5 21,3
April 2006 10,6 7,2 0,9 1,3 20,0
Differanse 0,7 1,1 -0,6 0,2 1,3Så langt i 2007 er den totale produksjonen om lag 83,4 millionar Sm3 o.e. Dette er 2,2 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same periode i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-apr 2007 45,2 31,3 1,1 5,8 83,4
Jan-apr 2006 45,7 30,9 3,4 5,6 85,6
Differanse -0,5 0,4 -2,3 0,2 -2,2


Førebels produksjonstal for mai 2007 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,199 millionar fat olje og 0,326 millionar fat NGL og kondensat. Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av juli 2007.


Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine fakta-sider. Framstillinga viser nå komplett historie pr. felt og for heile sokkelen pr. månad og år.

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2005 - 2007
Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2005 - 2007
(millioner fat per dag)

 

Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77  

Oppdatert: 15.12.2009