Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

august 2007

09.10.2007 Pressemelding 38/2007: Gjennomsnittleg produksjon per dag i august var om lag 2 077 000 fat olje, om lag 270 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 57 000 fat kondensat, totalt 2 405 000 fat væske.

I august blei det produsert 18,4 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 2,0 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same månad i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
August 2007 10,2 6,5 0,3 1,3 18,4
August 2006 11,0 7,0 0,9 1,4 20,4
Differanse -0,8 -0,5 -0,6 -0,1 -2,0Så langt i 2007 er gjennomsnittlig dagsproduksjon av olje vel 2,2 millioner fat. Den totale produksjonen om lag 156,2 millionar Sm3 o.e. Dette er 10,3 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same periode i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-aug 2007 86,0 56,9 2,1 11,1 156,2
Jan-aug 2006 90,9 57,9 6,6 11,1 166,5
Differanse -4,9 -1,0 -4,5 0,0 -10,3


Førebels produksjonstal for september 2007 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,179 millionar fat olje og 0,268 millionar fat NGL og kondensat. Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av november 2007.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider. Framstillinga viser nå komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2005-2007

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2005-2007
(millionar fat per dag)

 

Kontakt i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 15.12.2009