Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

februar 2007

13.04.2007 Pressemelding 14/2007: I februar blei det produsert 19,6 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 0,9 millioner Sm3 o.e. lågere enn produksjonen i same månad i fjor.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i februar var om lag 2 397 000 fat olje, om lag 311 000 fat NGL og om lag 57 000 fat kondensat.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Februar 2007 10,7 7,3 0,3 1,4 19,6
Februar 2006 10,8 7,5 0,8 1,4 20,5
Differanse -0,1 -0,2 -0,5 0,0 0,9


Så langt i 2007 er den totale produksjonen om lag 41,3 millioner Sm3 o.e. Dette er 2,0 millioner Sm3 o.e. lågere enn same periode i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-feb 2007 22,4 15,4 0,5 2,9 41,3
Jan-feb 2006 23,1 15,7 1,6 2,8 43,3
Differanse -0,7 -0,3 -1,1 0,1 -2,0Førebels produksjonsoversyn for mars 2007 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,399 millionar fat olje og 0,327 millionar fat NGL og kondensat. Endelege produksjonstal vil liggja føre tidleg i mai 2007.

Vær merksam på at du finn tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine fakta-sider.

Framstillinga viser nå komplett historie pr. felt og for heile sokkelen pr. månad og år.


Norsk olje-, NGL- og kondensatproduksjon 2005-2007

Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 15.12.2009