Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

januar 2007

13.03.2007 Pressemelding 10/2007: I januar blei det produsert 21,7 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,0 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i same månad i fjor.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i januar var om lag 2 372 000 fat olje, om lag 315 000 fat NGL og om lag 59 000 fat kondensat.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Januar 2007 11,7 8,1 0,3 1,6 21,7
Januar 2006 12,3 8,2 0,8 1,5 22,7
Differanse -0,6 -0,1 -0,5 0,1 -1,0


Førebels produksjonsoversikt for februar 2007 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,432 millioner fat olje og 0,358 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstal vil bli offentleggjort i begynnelsen av april 2007.

Vær merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til OD sine fakta-sider.

Framstillinga viser nå komplett historie pr. felt og for heile sokkelen pr. månad og år.

Norsk olje-, NGL- og kondensatproduksjon 2005-2007


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77 

Oppdatert: 15.12.2009