Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

juli 2007

14.09.2007 Pressemelding 33/2007: Gjennomsnittleg produksjon per dag i juli var om lag 2 277 000 fat olje, om lag 279 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 50 000 fat kondensat, totalt 2 606 000 fat væske.

 I juli blei det produsert 20,0 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,2 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same månad i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Juli 2007 11,2 7,2 0,2 1,4 20,0
Juli 2006 11,7 7,0 0,9 1,5 21,2
Differanse -0,5 0,2 -0,7 -0,1 -1,2
 

Så langt i 2007 er den totale produksjonen om lag 138,9 millionar Sm3 o.e. Dette er 7,2 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same periode i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e
Jan-jul 2007 75,8 51,6 1,9 9,7 138,9
Jan-jul 2006 79,8 50,9 5,8 9,6 146,1
Differanse -4,0 0,7 -3,9 0,1 -7,2
 

Førebels produksjonstal for august 2007 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,111 millionar fat olje og 0,319 millionar fat NGL og kondensat. Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av oktober 2007.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider. Framstillinga viser nå komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2005-2007

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2005-2007
(millionar fat per dag)

 

Kontakt i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77 

Oppdatert: 15.12.2009