mars 2007

09.05.2007 Pressemelding 16/2007: Gjennomsnittleg dagsproduksjon i mars var om lag 2 335 000 fat olje, 276 000 fat NGL og 56 000 fat kondensat, totalt 2 667 000 fat væske. 

I mars blei det produsert 20,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,5 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same månad i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Mars 2007 11,5 7,6 0,3 1,4 20,8
Mars 2006 12,0 8,0 0,8 1,5 22,3
Differanse -0,5 -0,4 -0,5 -0,1 -1,5


Så langt i 2007 er den totale produksjonen om lag 62,1 millionar Sm3 o.e. Dette er 3,5 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same periode i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-mars 2007 33,9 23,1 0,8 4,3 62,1
Jan-mars 2006 35,1 23,7 2,5 4,3 65,6
Differanse -1,2 -0,6 -1,7 0,0 -3,5

 

Førebels produksjonstal for april 2007 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,409 millionar fat olje og 0,359 millionar fat NGL og kondensat. Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av juni 2007.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine fakta-sider.

Framstillinga viser nå komplett historie pr. felt og for heile sokkelen pr. månad og år.


Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2005 - 2007

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2005 - 2007
(millioner fat per dag)


 
Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 15.12.2009

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.