Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

mars 2007

10.05.2007 Pressemelding 16/2007: Gjennomsnittleg dagsproduksjon i mars var om lag 2 335 000 fat olje, 276 000 fat NGL og 56 000 fat kondensat, totalt 2 667 000 fat væske. 

I mars blei det produsert 20,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,5 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same månad i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Mars 2007 11,5 7,6 0,3 1,4 20,8
Mars 2006 12,0 8,0 0,8 1,5 22,3
Differanse -0,5 -0,4 -0,5 -0,1 -1,5


Så langt i 2007 er den totale produksjonen om lag 62,1 millionar Sm3 o.e. Dette er 3,5 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same periode i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-mars 2007 33,9 23,1 0,8 4,3 62,1
Jan-mars 2006 35,1 23,7 2,5 4,3 65,6
Differanse -1,2 -0,6 -1,7 0,0 -3,5

 

Førebels produksjonstal for april 2007 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,409 millionar fat olje og 0,359 millionar fat NGL og kondensat. Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av juni 2007.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine fakta-sider.

Framstillinga viser nå komplett historie pr. felt og for heile sokkelen pr. månad og år.


Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2005 - 2007

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2005 - 2007
(millioner fat per dag)


 
Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 15.12.2009