Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

september 2007

14.11.2007 Pressemelding 41/2007: Gjennomsnittleg produksjon per dag i september var om lag 2 133 000 fat olje, om lag 220 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 57 000 fat kondensat, totalt 2 411 000 fat væske.

I september blei det produsert 18,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 0,4 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same månad i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
September 2007 10,2 6,6 0,3 1,0 18,1
September 2006 10,6 6,2 0,6 1,1 18,5
Differanse -0,4 0,4 -0,3 -0,1 -0,4


Så langt i 2007 er gjennomsnittlig dagsproduksjon av olje vel 2,2 millioner fat. Den totale produksjonen om lag 174,3 millionar Sm3 o.e. Dette er 10,7 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same periode i fjor.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-sep 2007 96,2 63,5 2,4 12,1 174,3
Jan-sep 2006 101,5 64,0 7,2 12,2 185,0
Differanse -5,3 -0,5 -4,8 -0,1 -10,7


Førebels produksjonstal for oktober 2007 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,247 millionar fat olje og 0,355 millionar fat NGL og kondensat. Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av desember 2007.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider. Framstillinga viser nå komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.


 

Norsk olje-, og kondensatproduksjon 2005-2007

 

Kontakt i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 15.12.2009