august 2008

10.10.2008 Pressemelding 54/2008: Gjennomsnittleg produksjon per dag i august 2008 var om lag 1 993 000 fat olje, om lag 250 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 64 000 fat kondensat, totalt 2 306 000 fat væske.

I august blei det produsert 17,3 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar(Sm3 o.e). Dette er 1,1 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same månad i 2007.


 

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Aug 2008 9,8  5,9  0,3  1,2  17,3 
Aug 2007 10,2  6,5  0,3  1,3  18,4 
Differanse -0,4  -0,6  0,0  -0,1  -1,1 Produksjonen frå Glitne, Norne, Snorre, Vigdis, Urd, Troll og Sleipner Øst har vært redusert i august pga planlagt vedlikehald. Kvitebjørn og Visund har hatt redusert produksjon pga lekkasje på gassrør. Vilje starta produksjon 1 august.

Så langt i 2008 er gjennomsnittleg oljeproduksjon per dag ca. 2,1 millionar fat og total væskeproduksjon om lag 2,5 millionar fat. Den totale petroleumsproduksjonen dei åtte første månadene i år er om lag 159,8 millionar Sm3 o.e. Dette er 3,6 millionar Sm3 o.e. meir enn i same periode i 2007.


 

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-aug 2008 81,2  64,6  2,7  11,2  159,8 
Jan-aug 2007 86,0  56,9  2,1  11,1  156,2 
Differanse -4,8  7,7  0,6  0,1  3,6 Førebels produksjonstal for september 2008 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,988 millionar fat olje og 0,197 millionar fat NGL og kondensat.

Snorre, Oseberg Øst og Vigdis har vore nedstengde i periodar i september pga planlagt vedlikehald. Kvitebjørn har vore nedstengd heile september pga lekkasje i eit gassrøyr.

Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av november 2008.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider.

Framstillinga viser ein komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.

 

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008


Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008

millionar fat per dagKontakt i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77


 

Oppdatert: 07.01.2010

Siste nyheter

Data fra gamle brønner er nå tilgjengelig
17.08.2022 Data fra analyseprosjektet som Earth Science Analytics AS gjorde på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) i 2021, er nå tilgjengelig for nedlasting.
Boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S
15.08.2022 Oljedirektoratet har gitt PGNiG Norway Upstream AS boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Olje- og gassfunn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-15
12.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-15.
Presenterer ny ressursrapport
04.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.
Boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S
03.08.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Tørr brønn nær Bragefeltet i Nordsjøen – 31/4-A-13 C
29.07.2022 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 055, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/4-A-13 C.
Høy aktivitet på norsk sokkel i første halvår
20.07.2022 50 år etter at Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet (OD), er det fortsatt mye som skjer på norsk sokkel.
Produksjonstal juni 2022
20.07.2022 Førebels produksjonstal i juni 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 529 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A
20.07.2022 Ingress: Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Gassfunn nær Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/2-6
13.07.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 261, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/2-6.