Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

januar 2008

11.03.2008 Pressemelding 17/2008: Gjennomsnittleg produksjon per dag i januar 2008 var om lag 2 160 000 fat olje, om lag 302 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 69 000 fat kondensat, totalt 2 531 000 fat væske.

I januar blei det produsert 21,7 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er likt med same månad i 2007.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill. Sm3 mrd. Sm3 mill. Sm3 mill. Sm3 mill. Sm3 o.e.
Januar 2008 10,6  9,2  0,3  1,5  21,7 
Januar 2007 11,7  8,1  0,3  1,5  21,7 
Differanse -1,1  1,1  0,0  0,0  0,0 

 

Førebels produksjonstal for februar 2008 viser ein gjennomsnittleg produksjon per dag på om lag 2,193 millionar fat olje og 0,350 millionar fat NGL og kondensat.

Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av april 2008.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider. Framstillinga viser nå komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.


Norsk olje, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008

Norsk olje, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008
(millionar fat per dag)


 

Kontakt i OD:  
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 14.12.2009