juni 2008

20.08.2008 Pressemelding 44/2008: Gjennomsnittleg produksjon per dag i juni 2008 var om lag 1 941 000 fat olje, om lag 271 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 61 000 fat kondensat, totalt 2 273 000 fat væske.

I juni blei det produsert 17,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,7 millionar Sm3 o.e. meir enn i same månad i 2007.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Juni 2008 9,3  7,0  0,3  1,3  17,8 
Juni 2007 8,9  5,8  0,3  1,2  16,1 
Differanse 0,4  1,2  0,0  0,1  1,7 

 

Produksjonen frå fleire felt har vært redusert i juni pga planlagt vedlikehald og Snøhvit var nedstengt i heile juni pga planlagt vedlikehald.

Så langt i 2008 er gjennomsnittleg oljeproduksjon per dag vel 2,1 millionar fat og total væskeproduksjon om lag 2,4 millionar fat. Den totale petroleumsproduksjonen dei seks første månadene i år er om lag 122,0 millionar Sm3 o.e. Dette er 3,5 millionar Sm3 o.e. meir enn i same periode i 2007.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-jun 2008 60,3  51,1  2,1  8,5  122,0 
Jan-jun 2007 64,6  43,9  1,6  8,4  118,5 
Differanse -4,3  7,2  0,4  0,1  3,5 


Førebels produksjonstal for juli 2008 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,190 millionar fat olje og 0,372 millionar fat NGL og kondensat.

Norne og Urd har vore nedstengde ca 2 veker i juli pga planlagt vedlikehald.

Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av september 2008.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider. Framstillinga viser nå komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.


Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008
millionar fat per dag

 

Kontakt i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 14.12.2009

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.