mars 2008

09.05.2008 Pressemelding 25/2008: Gjennomsnittleg produksjon per dag i mars 2008 var om lag 2 140 000 fat olje, om lag 301 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 69 000 fat kondensat, totalt 2 510 000 fat væske.

I mars blei det produsert 21,9 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,1 millionar Sm3 o.e. meir enn i same månad i 2007.

 

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill. Sm3 mrd. Sm3 mill. Sm3 mill. Sm3 mill. Sm3 o.e
Mars 2008 10,5  9,5  0,3  1,5  21,9 
Mars 2007 11,5  7,6  0,3  1,4  20,8 
Differanse -1,0  1,9  0,0  0,1  1,1 


Felta Snøhvit og Mikkel har vært nedstengde i 11 og 17 dager pga. tekniske problem.

Så langt i 2008 var gjennomsnittleg produksjon per dag av olje vel 2,1 millionar fat. Den totale produksjonen var om lag 64,2 millionar Sm3 o.e. Dette er 2,1 millionar Sm3 o.e. meir enn i same periode i 2007.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill. Sm3 mrd. Sm3 mill. Sm3 mill. Sm3 mill. Sm3 o.e.
Jan-mars 2008 30,9  27,9  1,1  4,3  64,2 
Jan-mars 2007 33,9  23,1  0,8  4,3  62,1 
Differanse -3,0  4,9  0,3  0,0  2,1 

 

Førebels produksjonstal for april 2008 viser ein gjennomsnittleg produksjon per dag på om lag 2,097 millionar fat olje og 0,330 millionar fat NGL og kondensat.

Statfjord C, Statfjord Nord, Statfjord Sør og Sygna var nedstengt 21 dager iht plan.

Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av juni 2008. Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider.

Framstillinga viser nå komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.


 

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008


Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008
millionar fat per dag


 

Kontakt i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 14.12.2009

Siste nyheter

Data fra gamle brønner er nå tilgjengelig
17.08.2022 Data fra analyseprosjektet som Earth Science Analytics AS gjorde på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) i 2021, er nå tilgjengelig for nedlasting.
Boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S
15.08.2022 Oljedirektoratet har gitt PGNiG Norway Upstream AS boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Olje- og gassfunn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-15
12.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-15.
Presenterer ny ressursrapport
04.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.
Boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S
03.08.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Tørr brønn nær Bragefeltet i Nordsjøen – 31/4-A-13 C
29.07.2022 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 055, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/4-A-13 C.
Høy aktivitet på norsk sokkel i første halvår
20.07.2022 50 år etter at Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet (OD), er det fortsatt mye som skjer på norsk sokkel.
Produksjonstal juni 2022
20.07.2022 Førebels produksjonstal i juni 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 529 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A
20.07.2022 Ingress: Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Gassfunn nær Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/2-6
13.07.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 261, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/2-6.