mars 2008

09.05.2008 Pressemelding 25/2008: Gjennomsnittleg produksjon per dag i mars 2008 var om lag 2 140 000 fat olje, om lag 301 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 69 000 fat kondensat, totalt 2 510 000 fat væske.

I mars blei det produsert 21,9 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,1 millionar Sm3 o.e. meir enn i same månad i 2007.

 

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill. Sm3 mrd. Sm3 mill. Sm3 mill. Sm3 mill. Sm3 o.e
Mars 2008 10,5  9,5  0,3  1,5  21,9 
Mars 2007 11,5  7,6  0,3  1,4  20,8 
Differanse -1,0  1,9  0,0  0,1  1,1 


Felta Snøhvit og Mikkel har vært nedstengde i 11 og 17 dager pga. tekniske problem.

Så langt i 2008 var gjennomsnittleg produksjon per dag av olje vel 2,1 millionar fat. Den totale produksjonen var om lag 64,2 millionar Sm3 o.e. Dette er 2,1 millionar Sm3 o.e. meir enn i same periode i 2007.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill. Sm3 mrd. Sm3 mill. Sm3 mill. Sm3 mill. Sm3 o.e.
Jan-mars 2008 30,9  27,9  1,1  4,3  64,2 
Jan-mars 2007 33,9  23,1  0,8  4,3  62,1 
Differanse -3,0  4,9  0,3  0,0  2,1 

 

Førebels produksjonstal for april 2008 viser ein gjennomsnittleg produksjon per dag på om lag 2,097 millionar fat olje og 0,330 millionar fat NGL og kondensat.

Statfjord C, Statfjord Nord, Statfjord Sør og Sygna var nedstengt 21 dager iht plan.

Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av juni 2008. Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider.

Framstillinga viser nå komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.


 

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008


Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008
millionar fat per dag


 

Kontakt i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 14.12.2009