november 2008

09.01.2009 Pressemelding 2/2009: Gjennomsnittleg produksjon per dag i november 2008 var om lag 2 185 000 fat olje, om lag 286 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 91 000 fat kondensat, totalt 2 561 000 fat væske.

I november blei det produsert 21,6 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 0,4 millionar Sm3 o.e. meir enn i same månad i 2007.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Nov 2008 10,4  9,4  0,4  1,4  21,6 
Nov 2007 10,5  8,7  0,4  1,5  21,2 
Differanse -0,1  0,7  0,0  -0,1  0,4 


Kvitebjørn har vore stengd og Visund har hatt redusert produksjon pga lekkasje på gassrøyr.

Så langt i 2008 er gjennomsnittleg oljeproduksjon per dag om lag 2,1 millionar fat og total væskeproduksjon om lag 2,4 millionar fat. Den totale petroleumsproduksjonen dei elleve første månadene i år er om lag 219,5 millionar Sm3 o.e. Dette er 3,0 millionar Sm3 o.e. meir enn i same periode i 2007.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-nov 2008 111,8  89,2  3,7  14,7  219,5 
Jan-nov 2007 117,6  80,6  3,1  15,1  216,5 
Differanse -5,8  8,6  0,6  -0,4  3,0 


Førebels produksjonstal for desember 2008 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,195 millionar fat olje og 0,348 millionar fat NGL og kondensat.

Kvitebjørn har vore nedstengd heile desember pga lekkasje i eit gassrøyr.

Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av februar 2009.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider.

Framstillinga viser ei komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.

 

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008
millionar fat per dagKontakt i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 14.12.2009

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.