september 2008

13.11.2008 Pressemelding 61/2008: Gjennomsnittleg produksjon per dag i september 2008 var om lag 2 003 000 fat olje, om lag 165 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 54 000 fat kondensat, totalt 2 222 000 fat væske.

mill.Sm3I september blei det produsert 17,0 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,1 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same månad i 2007.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Sep 2008 9,6  6,4  0,3  0,8  17,0 
Sep 2007 10,2  6,6  0,3  1,0  18,1 
Differanse -0,6  -0,2  0,0  -0,2  -1,1 


Produksjonen frå Kristin, Mikkel, Oseberg Øst, Vigdis, Sleipner Vest og Øst, Snorre A og Åsgard B var redusert i september pga planlagt vedlikehald. Kvitebjørn var stengt og Visund hadde redusert produksjon pga lekkasje på gassrør.

Så langt i 2008 er gjennomsnittleg oljeproduksjon per dag ca. 2,1 millionar fat og total væskeproduksjon om lag 2,4 millionar fat. Den totale petroleumsproduksjonen dei ni første månadene i år er om lag 176,7 millionar Sm3 o.e. Dette er 2,4 millionar Sm3 o.e. meir enn i same periode i 2007.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-sep 2008 90,8  71,0  3,0  12,0  176,7 
Jan-sep 2007 96,2  63,6  2,4  12,1  174,3 
Differanse -5,4  7,5  0,6  -0,1  2,4 


Førebels produksjonstal for oktober 2008 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,205 millionar fat olje og 0,321 millionar fat NGL og kondensat.

Snøhvit var nedstengd 3 uker i oktober pga planlagt vedlikehald. Kvitebjørn var nedstengd heile oktober pga lekkasje i eit gassrøyr.

Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av desember 2008.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider.

Framstillinga viser ein komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.


 

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008


Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2008

millionar fat per dagKontakt i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77 

Oppdatert: 07.01.2010

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.