Juni 2009

14.08.2009 Pressemelding 53/2009: Gjennomsnittleg produksjon per dag i juni 2009 var om lag 1 773 000 fat olje, om lag 241 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 77 000 fat kondensat, totalt 2 091 000 fat væske.

I juni blei det produsert 17,3 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 0,5 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same månad i 2008. 

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Juni 2009 8,5  7,3  0,4  1,2  17,3 
Juni 2008 9,3  7,0  0,3  1,3  17,8 
Differanse -0,8  0,3  0,1  -0,1  -0,5 

Produksjonen frå fleire felt var redusert i juni pga. planlagt vedlikehald
Valhall og Hod var nedstengd halve månaden på grunn av korrosjonsproblem.

Så langt i 2009 er gjennomsnittleg oljeproduksjon per dag om lag 2,0 millionar fat og total væskeproduksjon om lag 2,4 millionar fat. Den totale petroleumsproduksjonen dei fire første månadene i år er om lag 121,6 millionar Sm3 o.e. Dette er 0,4 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same periode i 2008.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-juni 2009 57,5  53,8  2,4  7,9  121,6 
Jan-juni 2008 60,3  51,2  2,1  8,5  122,0 
Differanse -2,8  2,6  0,3  -0,5  -0,4 


Førebels produksjonstal for juli 2009 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,010 millionar fat olje, 0,352 millionar fat NGL og kondensat og totalt 8,1 mrd. Sm3 netto gass i juni.

Produksjonen frå Tyrihans feltet starta 8 Juli.

Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av september 2009.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider.

Framstillinga viser nå komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.


Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2009

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2009
millionar fat per dag


Kontakt i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 09.12.2009

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.