Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mai 2009

08.07.2009 Pressemelding 45/2009: Gjennomsnittleg produksjon per dag i mai 2009 var om lag 1 809 000 fat olje, om lag 258 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 81 000 fat kondensat, totalt 2 148 000 fat væske.

I mai blei det produsert 18,5 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,5 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same månad i 2008.

 

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Mai 2009 8,9  7,9  0,4  1,3  18,5 
Mai 2008 10,5  7,7  0,3  1,5  19,9 
Differanse -1,5  0,2  0,1  -0,2  -1,5 


Produksjonen frå fleire felt har vært redusert i mai pga. planlagt vedlikehald.

Valhall og Hod har vært nedstengd heile månaden på grunn av korrosjonsproblemer.

Så langt i 2009 er gjennomsnittleg oljeproduksjon per dag om lag 2,0 millionar fat og total væskeproduksjon om lag 2,4 millionar fat. Den totale petroleumsproduksjonen dei fire første månadene i år er om lag 104,3 millionar Sm3 o.e. Dette er 0,2 millionar Sm3 o.e. meir enn i same periode i 2008.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-mai 2009 49,0  46,4  2,0  6,8  104,3 
Jan-mai 2008 51,0  44,1  1,8  7,2  104,1 
Differanse -2,0  2,3  0,2  -0,4  0,2 


Førebels produksjonstal for juni 2009 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,780 millionar fat olje og 0,303 millionar fat NGL og kondensat og totalt 7,0 mrd. Sm3 netto gass i mai.

Produksjonen frå fleire felt har vært redusert i juni pga. planlagt vedlikehald

Endelege produksjonstal er klare i første halvdel av august 2009.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider.

Framstillinga viser nå komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.


Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2009

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2009
millionar fat per dag

 

Kontakt i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 07.01.2010