Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

April 2010

11.06.2010 I april 2010 var den gjennomsnittlege dagsproduksjonen 2 242 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er en nedgang på ca 24 000 fat fra mars. Den totale gassproduksjonen i perioden var 8,5 milliardar standard kubikkmeter (Sm3), en nedgang på 2,0 milliardar fra forrige måned.

Oljeproduksjon 2010

Væskeproduksjonen i april fordeler seg slik: 1 886 000 fat olje, 275 000 fat NGL og 81 000 fat kondensat.

Produksjonen frå Vale var stengd pga tekniske problem og produksjonen på Draugen og Snorre B var stengd i en periode pga revisjonsstans.

Væskeproduksjon 2010

Så langt i 2010 er gjennomsnittlig oljeproduksjon per dag om lag 1,9 millionar fat og total væskeproduksjon om lag 2,3 millionar fat. Den totale petroleumsproduksjonen dei fire første månadene i år er om lag 83,1 millionar Sm3 o.e. Fordelt på olje 36,9 mill. Sm3 o.e, NGL og kondensat 6,9 mill. Sm3 o.e. og gass 39,3 millionar Sm3 o.e. Dette er 2,7 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same periode i 2009.

Gassproduksjon 2010

Førebels produksjonstal for mai 2010 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,850 millionar fat olje, 0,335 millonar fat NGL og kondensat og totalt 9,0 milliardar Sm3 gass.

Produksjonen frå Vale var stengd i mai pga  tekniske problem og på Draugen, Snorre og Snøhvit i periodar pga vedlikehald. Gullfaks C var stengd frå 22 mai pga brønnproblemer.

Endelige produksjonstall for mai er tilgjengelege i første halvdel av juli.


Kontaktperson i OD:

Rune Hult tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 17.06.2010