Februar 2010

22.04.2010 Gjennomsnittleg væskeproduksjon per dag i februar 2010 var om lag 1 958 000 fat olje, 300 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 80 000 fat kondensat, totalt 2 337 000 fat væske.

I februar blei det produsert 20,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,1 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same månad i 2009.


Olje Gass Kondensat NGL Sum
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Feb. 2010 8,7 9,7 0,4 1,3 20,1
Feb. 2009 9,6 9,8 0,4 1,4 21,2
Differanse -0,9 -0,1 0,0 -0,1 -1,1


Produksjonen frå Vale var stengd pga. tekniske problem og produksjonen frå Draugen var stengd i periodar pga kulde.

Så langt i 2010 er gjennomsnittleg oljeproduksjon per dag om lag 2,0 millionar fat og total væskeproduksjon om lag 2,3 millionar fat. Den totale petroleumsproduksjonen dei to første månadene i år er om lag 42,3 millionar Sm3 o.e. Dette er 1,3 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same periode i 2009.


Olje Gass Kondensat NGL Sum
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-feb. 2010 18,5 20,4 0,7 2,7 42,3
Jan-feb. 2009 20,0 20,1 0,8 2,7 43,6
Differanse -1,5 0,3 -0,1 0,0 -1,3Førebels produksjonstal for mars 2010 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,916 millionar fat olje, 0,347 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,5 mrd. Sm3 netto gass.

Produksjonen frå Vale var delvis stengd i mars pga tekniske problem og på Draugen i periodar pga kulde. Volund ventar på ledig kapasitet på Alvheim og er stengt inntil vidare.

Endelege produksjonstal for mars er klare i første halvdel av mai 2010.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider. Framstillinga viser nå komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.

 

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2007-2010

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2007-2010
millionar fat per dag


Kontakt i OD:


Rune Hult, tlf. 51 87 60 77


Oppdatert: 22.04.2010

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.