Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mai 2010

09.07.2010 I mai 2010 var den gjennomsnittlege dagsproduksjonen 2 197 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er en nedgang på ca 51 000 fat fra april. Den totale gassproduksjonen i perioden var 9,0 milliardar standard kubikkmeter (Sm3), en oppgang på 0,5 milliardar fra forrige måned.

 

Oljeproduksjon 2010

 

Væskeproduksjonen i mai fordeler seg slik: 1 853 000 fat olje, 276 000 fat NGL og 68 000 fat kondensat.

Produksjonen frå Vale var stengd pga tekniske problem og produksjonen på Draugen, Snorre B og Snøhvit var stengd i en periodar pga revisjonsstans. Gullfaks C var stengd frå 22 mai pga brønnproblemer.

 

Væskeproduksjon 2010

 

Så langt i 2010 er gjennomsnittlig oljeproduksjon per dag om lag 1,9 millionar fat og total væskeproduksjon om lag 2,2 millionar fat. Den totale petroleumsproduksjonen dei fem første månadene i år er om lag 103,0 millionar Sm3 o.e. Fordelt på olje 46,1 millionar Sm3 o.e, NGL og kondensat 8,6 millionar Sm3 o.e, og gass 48,3 millionar Sm3 o.e. Dette er 1,3 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same periode i 2009.

 

Gassproduksjon 2010

 

Førebels produksjonstal for juni 2010 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,521 millionar fat olje, 0,325 millonar fat NGL og kondensat og totalt 8,5 milliardar Sm3 gass.

Produksjonen frå felt i Ekofisk omr. var stengd i periodar i juni pga vedlikehald, Vale var stengd pga  tekniske problem. Gullfaks C var stengd heile juni pga brønnproblemer.

Endelige produksjonstall for juni er tilgjengelege i løpet av august.


Kontaktperson i OD:

Rune Hult tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 09.07.2010