Mai 2010

09.07.2010 I mai 2010 var den gjennomsnittlege dagsproduksjonen 2 197 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er en nedgang på ca 51 000 fat fra april. Den totale gassproduksjonen i perioden var 9,0 milliardar standard kubikkmeter (Sm3), en oppgang på 0,5 milliardar fra forrige måned.

 

Oljeproduksjon 2010

 

Væskeproduksjonen i mai fordeler seg slik: 1 853 000 fat olje, 276 000 fat NGL og 68 000 fat kondensat.

Produksjonen frå Vale var stengd pga tekniske problem og produksjonen på Draugen, Snorre B og Snøhvit var stengd i en periodar pga revisjonsstans. Gullfaks C var stengd frå 22 mai pga brønnproblemer.

 

Væskeproduksjon 2010

 

Så langt i 2010 er gjennomsnittlig oljeproduksjon per dag om lag 1,9 millionar fat og total væskeproduksjon om lag 2,2 millionar fat. Den totale petroleumsproduksjonen dei fem første månadene i år er om lag 103,0 millionar Sm3 o.e. Fordelt på olje 46,1 millionar Sm3 o.e, NGL og kondensat 8,6 millionar Sm3 o.e, og gass 48,3 millionar Sm3 o.e. Dette er 1,3 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same periode i 2009.

 

Gassproduksjon 2010

 

Førebels produksjonstal for juni 2010 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,521 millionar fat olje, 0,325 millonar fat NGL og kondensat og totalt 8,5 milliardar Sm3 gass.

Produksjonen frå felt i Ekofisk omr. var stengd i periodar i juni pga vedlikehald, Vale var stengd pga  tekniske problem. Gullfaks C var stengd heile juni pga brønnproblemer.

Endelige produksjonstall for juni er tilgjengelege i løpet av august.


Kontaktperson i OD:

Rune Hult tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 09.07.2010

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.