November 2009

08.01.2010 Gjennomsnittleg væskeproduksjon per dag i november 2009 var om lag 2 055 000 fat olje, 292 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 68 000 fat kondensat, totalt 2 416 000 fat væske.

I november blei det produsert 20,5 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,1 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same månad i 2008.
 

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
November 2009 9,8 9,0 0,3 1,4 20,5
November 2008 10,4 9,4 0,4 1,4 21,6
Differanse -0,6 -0,4 -0,1 0,0 -1,1

Produksjonen på Snøhvit var stengd i november pga. planlagt vedlikehald. Produksjonen frå Vale og Volund var og stengd pga. tekniske problem.

Faktasidene vil føre bels ikke bli oppdatert med november tall pga tekniske problem.

Så langt i 2009 er gjennomsnittleg oljeproduksjon per dag om lag 2,0 millionar fat, og total væskeproduksjon om lag 2,3 millionar fat. Den totale petroleumsproduksjonen dei elleve første månadene i år er om lag 217,8 millionar Sm3 o.e. Dette er 1,7 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same periode i 2008.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-nov 2009 105,6 93,4 4,1 14,7 217,8
Jan-nov 2008 111,8 89,3 3,7 14,7 219,5
Differanse -6,2 4,1 0,4 0,0 -1,7

 
 
Førebels produksjonstal for desember 2009 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,010 millionar fat olje, 0,345 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,0 mrd. Sm3 netto gass.

Produksjonen frå Snøhvit og Vale var delvis stengd i desember pga. planlagt vedlikehald og tekniske problem. Volund ventar på ledig kapasitet på Alvheim og er stengt inntil vidare.

Endelege produksjonstal for desember er klare i første halvdel av februar 2010.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider.

Framstillinga viser nå komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.

 


Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2009

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2009
millionar fat per dagKontakt i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 13.01.2010

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.