November 2009

08.01.2010 Gjennomsnittleg væskeproduksjon per dag i november 2009 var om lag 2 055 000 fat olje, 292 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 68 000 fat kondensat, totalt 2 416 000 fat væske.

I november blei det produsert 20,5 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,1 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same månad i 2008.
 

  Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
November 2009 9,8 9,0 0,3 1,4 20,5
November 2008 10,4 9,4 0,4 1,4 21,6
Differanse -0,6 -0,4 -0,1 0,0 -1,1

 

Produksjonen på Snøhvit var stengd i november pga. planlagt vedlikehald. Produksjonen frå Vale og Volund var og stengd pga. tekniske problem.

Faktasidene vil føre bels ikke bli oppdatert med november tall pga tekniske problem.

Så langt i 2009 er gjennomsnittleg oljeproduksjon per dag om lag 2,0 millionar fat, og total væskeproduksjon om lag 2,3 millionar fat. Den totale petroleumsproduksjonen dei elleve første månadene i år er om lag 217,8 millionar Sm3 o.e. Dette er 1,7 millionar Sm3 o.e. mindre enn i same periode i 2008.

 

  Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-nov 2009 105,6 93,4 4,1 14,7 217,8
Jan-nov 2008 111,8 89,3 3,7 14,7 219,5
Differanse -6,2 4,1 0,4 0,0 -1,7

 
 
Førebels produksjonstal for desember 2009 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2,010 millionar fat olje, 0,345 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,0 mrd. Sm3 netto gass.

Produksjonen frå Snøhvit og Vale var delvis stengd i desember pga. planlagt vedlikehald og tekniske problem. Volund ventar på ledig kapasitet på Alvheim og er stengt inntil vidare.

Endelege produksjonstal for desember er klare i første halvdel av februar 2010.

Vær merksam på at det ligg ein tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk kontinentalsokkel på OD sine faktasider.

Framstillinga viser nå komplett historie per felt og for heile sokkelen per månad og år.

 

 

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2009

Norsk olje-, NGL og kondensatproduksjon 2006-2009
millionar fat per dagKontakt i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 24.02.2022

Siste nyheter

Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.
Lite gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/4-3 S
16.06.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 1064, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/4-3 S i Norskehavet.