Oktober 2010

09.12.2010 I oktober 2010 var den gjennomsnittlege dagsproduksjonen 2 230 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein oppgang på ca 406 000 fat frå september.

Den totale gassproduksjonen var 9,3 milliardar standard kubikkmeter (Sm3), ein oppgang på 3,6 milliardar frå månaden før.

 

Oljeproduksjon 2010

 

Væskeproduksjonen i oktober fordeler seg slik: 1 868 000 fat olje, 278 000 fat NGL og 84 000 fat kondensat.

Produksjonen frå nokre felt var redusert i periodar i oktober på grunn av diverse tekniske problem.

 

 Væskeproduksjon 2010

 

Så langt i 2010 (ut oktober) er gjennomsnittleg oljeproduksjon per dag om lag 1,8 millionar fat. Dette er marginalt mindre enn OD sin prognose som også inneheld Yme som ikkje har starta å produsere enda. Total væskeproduksjon per dag er om lag 2,1 millionar fat.

Den totale petroleumsproduksjonen dei ti første månadene i år er om lag 188,5 millionar Sm3 o.e. Dette er fordelt slik: olje 86,9 millionar Sm3 o.e, NGL og kondensat 16,2 millionar Sm3 o.e, og gass 85,4 millionar Sm3 o.e. Produksjonen er 9,4 millionar Sm3 o.e. lågare enn i same periode i 2009.  
                                                                                                     

 Gassproduksjon 2010

Førebels produksjonstal for november 2010 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,791 millionar fat olje, 0,331 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,1 milliardar Sm3 gass.

Produksjonen frå nokre felt var redusert i periodar i november på grunn av diverse tekniske problem.

Endelege produksjonstal for november blir tilgjengelege i januar.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 09.12.2010

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.