Juli 2010

10.09.2010 I juli 2010 var den gjennomsnittlege dagsproduksjonen 2 117 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein oppgang på ca 245 000 fat frå juni. Den totale gassproduksjonen var 7,6 milliardar standard kubikkmeter (Sm3), ein nedgang på 0,9 milliardar frå månaden før.

 

Oljeproduksjon 2010


Væskeproduksjonen i juli fordeler seg slik: 1 800 000 fat olje, 253 000 fat NGL og 64 000 fat kondensat.

Produksjonen frå Vale var stengd pga tekniske problem. Gullfaks C og Tordis var stengde i periodar av juli pga brønnproblem.

 

 Væskeproduksjon 2010


Så langt i 2010 er gjennomsnittleg oljeproduksjon per dag om lag 1,8millionar fat og total væskeproduksjon om lag 2,2 millionar fat. Den totale petroleumsproduksjonen dei sju første månadene i år er om lag 138,4 millionar Sm3 o.e. Dette er fordelt slik: olje 62,3 millionar Sm3 o.e, NGL og kondensat 11,8 millionar Sm3 o.e, og gass 64,4 millionar Sm3 o.e.  Produksjonen er 2,9 millionar Sm3 o.e. lågare enn i same periode i 2009. 

Så langt i 2010 produserer vi fortsatt mer væske enn gass, men dersom man tar med NGL (som kommer fra gassproduksjonen) er over halvparten av produksjonen målt i oljeekvivalenter nå gass.

 

 Gassproduksjon 2010


Førebels produksjonstal for august 2010 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,619 millionar fat olje, 0,204 millionar fat NGL og kondensat og totalt 6,0 milliardar Sm3 gass.

Produksjonen frå fleire felt var stengd i periodar i august pga planlagde revisjonsstansar.

Endelige produksjonstal for august blir tilgjengelege i oktober.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 10.09.2010

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.