September 2010

09.11.2010 I september 2010 var den gjennomsnittlege dagsproduksjonen 1 825 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på ca 2 000 fat frå august.

Den totale gassproduksjonen var 5,7 milliardar standard kubikkmeter (Sm3), ein nedgang på 0,3 milliardar frå månaden før.
 

Oljeproduksjon 2010

 

Væskeproduksjonen i september fordeler seg slik: 1 585 000 fat olje, 187 000 fat NGL og 52 000 fat kondensat.

Produksjonen frå fleire felt var stengd i periodar i september på grunn av planlagd revisjonsstans. Det same var Kårstøanlegget.
 

Væskeproduksjon 2010

 

Så langt i 2010 (ut september) er gjennomsnittleg oljeproduksjon per dag om lag 1,8 millionar fat. Dette er marginalt mindre enn OD sin prognose som også inneheld Yme som ikkje har starta å produsere enda. Total væskeproduksjon per dag er om lag 2,1 millionar fat.

Den totale petroleumsproduksjonen dei ni første månadene i år er om lag 168,2 millionar Sm3 o.e. Dette er fordelt slik: olje 77,7 millionar Sm3 o.e, NGL og kondensat 14,4 millionar Sm3 o.e, og gass 76,1 millionar Sm3 o.e. Produksjonen er 9,1 millionar Sm3 o.e. lågare enn i same periode i 2009.
 

Gassproduksjon 2010


Førebels produksjonstal for oktober 2010 viser gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,868 millionar fat olje, 0,365 millionar fat NGL og kondensat og totalt 9,3 milliardar Sm3 gass.

Endelege produksjonstal for oktober blir tilgjengelege i desember.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 09.11.2010

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.