Februar 2011

11.03.2011 Førebels produksjonstal i februar 2011 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 120 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 56 000 fat samanlikna med januar.

Den totale gassproduksjonen var 9,4 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), ein nedgang på 1,0 GSm3 frå månaden før.

 

Oljeproduksjon 2011


Væskeproduksjonen i februar  fordeler seg slik: 1 792 000 fat olje, 251 000 fat NGL og 76 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Trym feltet startet produksjon i februar.

 

Væskeproduksjon 2011

 

Den totale petroleumsproduksjonen dei to første månadene i år er om lag 40,0 millionar Sm3 o.e. Dette er fordelt slik: olje 17,0 millionar Sm3 o.e, NGL og kondensat 3,1 millionar Sm3 o.e, og gass 19,8 millionar Sm3 o.e. Produksjonen er 2,4 millionar Sm3 o.e. lågare enn i same periode i 2010. 
 

Gassproduksjon 2011

Endelege produksjonstal for januar 2011 syner ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,835 millionar fat olje, 0,328 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,4 milliardar Sm3 gass.

Førebels produksjonstal for mars blir publisert i april 2011.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 29.03.2011

Siste nyheter

Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.
Lite gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/4-3 S
16.06.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 1064, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/4-3 S i Norskehavet.