Mars 2011

13.04.2011 Førebels produksjonstal i mars 2011 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 017 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 167 000 fat samanlikna med februar.

Den totale gassproduksjonen var 10,2 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), ein oppgang på 0,7 GSm3 frå månaden før.

 

Oljeproduksjon 2011

 

Væskeproduksjonen i mars  fordeler seg slik: 1 729 000 fat olje, 209 000 fat NGL og 79 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Produksjonen frå felta Kristin og Tordis var stengd i periodar i mars på grunn av planlagd vedlikehald.

 

Væskeproduksjon 2011

 

Den totale petroleumsproduksjonen dei tre første månadene i år er om lag 60,5 millionar Sm3 o.e. Dette er fordelt slik: olje om lag 25,7 millionar Sm3 o.e, NGL og kondensat om lag 4,7 millionar Sm3 o.e, og gass om lag 30,1 millionar Sm3 o.e.  Produksjonen er 3,6 millionar Sm3 o.e. lågare enn i same periode i 2010.                                                                                                                                                                                      

 Gassproduksjon 2011


Endelege produksjonstal for februar 2011 syner ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,832 millionar fat olje, 0,353 millionar fat NGL og kondensat og totalt 9,5 milliardar Sm3 gass.

Førebels produksjonstal for april blir publisert i mai 2011.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 13.04.2011

Siste nyheter

Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.
Lite gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/4-3 S
16.06.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 1064, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/4-3 S i Norskehavet.