Mars 2011

13.04.2011 Førebels produksjonstal i mars 2011 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 017 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 167 000 fat samanlikna med februar.

Den totale gassproduksjonen var 10,2 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), ein oppgang på 0,7 GSm3 frå månaden før.

 

Oljeproduksjon 2011

 

Væskeproduksjonen i mars  fordeler seg slik: 1 729 000 fat olje, 209 000 fat NGL og 79 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Produksjonen frå felta Kristin og Tordis var stengd i periodar i mars på grunn av planlagd vedlikehald.

 

Væskeproduksjon 2011

 

Den totale petroleumsproduksjonen dei tre første månadene i år er om lag 60,5 millionar Sm3 o.e. Dette er fordelt slik: olje om lag 25,7 millionar Sm3 o.e, NGL og kondensat om lag 4,7 millionar Sm3 o.e, og gass om lag 30,1 millionar Sm3 o.e.  Produksjonen er 3,6 millionar Sm3 o.e. lågare enn i same periode i 2010.                                                                                                                                                                                      

 Gassproduksjon 2011


Endelege produksjonstal for februar 2011 syner ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,832 millionar fat olje, 0,353 millionar fat NGL og kondensat og totalt 9,5 milliardar Sm3 gass.

Førebels produksjonstal for april blir publisert i mai 2011.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 13.04.2011

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.