November 2011

13.12.2011 Førebels produksjonstal i november 2011 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 057 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein auke på 18 000 fat samanlikna med oktober.

Den totale gassproduksjonen var 9,7 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 1,5 GSm3 meir enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2011

Oljeproduksjon 2011 

 

Væskeproduksjonen i november  fordeler seg slik: 1 676 000 fat olje, 294 000 fat NGL og 88 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Gjøa og Tordis har redusert produksjon i november på grunn av vedlikehaldsarbeid, Glitne på grunn av dårlig vær og Balder, Njord, Norne, Snorre, Tordis og Visund på grunn av diverse tekniske problem. Total oljeproduksjon er i samsvar med OD sin prognose til denne tid i år.

 

Væskeproduksjon 2011

Væskeproduksjon 2011 

 

Gassproduksjon 2011

Gassproduksjon 2011 

 

Den totale petroleumsproduksjonen dei elleve første månadene i år er om lag 199,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) Dette er fordelt slik: olje om lag 89,3 MSm3 o.e, NGL og kondensat om lag 19,0 MSm3 o.e,  gass om lag 90,9 MSm3 o.e. Total produksjonen er 9,6 MSm3 o.e. lågare enn i same periode i 2010. 

Endelege produksjonstal for oktober 2011 syner ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,661 millionar fat olje, 0,378 millionar fat NGL og kondensat og totalt 8,2 GSm3 gass.

Førebels produksjonstal for desember blir publisert i januar 2012.


Kontaktperson i OD:

Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 13.12.2011

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.