Januar 2012

14.02.2012 Førebels produksjonstal i januar 2012 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 037 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 14 000 fat samanlikna med desember 2011.

Det totale gass salet var 11,2 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,7 GSm3 meir enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2012

 Oljeproduksjon 2012 - Last ned pdf


Væskeproduksjonen i januar  fordeler seg slik: 1 681 000 fat olje, 276 000 fat NGL og 80 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Eldfisk, Gullfaks Sør, Oseberg Øst, Njord, Snorre og Åsgard har redusert produksjon i januar på grunn av diverse tekniske problem. Total oljeproduksjon er  litt over OD sin prognose for 2012.

 

Væskeproduksjon 2012

Væskeproduksjon 2012 - Last ned pdf 

 

Gassproduksjon 2012

Gassproduksjon 2012 - Last ned pdf


Den totale petroleumsproduksjonen i januar 2012 er om lag 21,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) Dette er fordelt slik: olje om lag 8,3 MSm3 o.e, NGL og kondensat om lag 1,7 MSm3 o.e,  sal av gass om lag 11,2 MSm3 o.e. Total volumet er 0,1 MSm3 o.e. høgare enn i 2011. 

Endelege produksjonstal for desember 2011 syner ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,665 millionar fat olje, 0,386 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,5 GSm3 gass for sal.

Førebels produksjonstal for februar blir publisert i mars 2012.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 25.01.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).