Mai 2012

13.06.2012 Førebels produksjonstal i mai 2012 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 007 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 52 000 fat per dag (ca 2,5 prosent) samanlikna med april 2012.

Det totale gassalet var 8,9 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,5 GSm3 lågare enn månaden før.


Oljeproduksjon 2012

Oljeproduksjon 2012 - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i mai  fordeler seg slik: 1 631 000 fat olje, 307 000 fat NGL og 68 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen på norsk sokkel ligg noko over OD sin prognose for mai og ca 2 prosent over prognosen så langt i 2012.

”Produksjonsutviklinga på norsk sokkel er bra, og det er positivt at vi produserer meir olje enn prognosert. Sjølv om det er  store variasjonar og nokre prosjekt ikkje kjem i produksjon som planlagt, viser dette at mange felt i drift produserer godt. Saman med det høge gassalet i første del av året er dette svært positivt, ” seier Jan Bygdevoll, direktør for prognoser i OD.

 

Væskeproduksjon 2012

Væskeproduksjon 2012 - Last ned pdf 

 

Gassproduksjon 2012

Gassproduksjon 2012 - Last ned pdf 

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2012 er om lag 101,0 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.), om lag 39,8 MSm3 o.e olje, om lag om lag 10,1 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 51,2 MSm3 o.e. gass. Total volumet er 7,1 MSm3 o.e. høgare enn i 2011. 

Endelege produksjonstal for april 2012 syner ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,646 millionar fat olje, 0,413 millionar fat NGL og kondensat og totalt 9,4 GSm3 gass for sal.

Førebels produksjonstal for juni blir publisert i juli 2012.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

 

Oppdatert: 25.01.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).