Mai 2012

13.06.2012 Førebels produksjonstal i mai 2012 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 007 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 52 000 fat per dag (ca 2,5 prosent) samanlikna med april 2012.

Det totale gassalet var 8,9 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,5 GSm3 lågare enn månaden før.


Oljeproduksjon 2012

Oljeproduksjon 2012 - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i mai  fordeler seg slik: 1 631 000 fat olje, 307 000 fat NGL og 68 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen på norsk sokkel ligg noko over OD sin prognose for mai og ca 2 prosent over prognosen så langt i 2012.

”Produksjonsutviklinga på norsk sokkel er bra, og det er positivt at vi produserer meir olje enn prognosert. Sjølv om det er  store variasjonar og nokre prosjekt ikkje kjem i produksjon som planlagt, viser dette at mange felt i drift produserer godt. Saman med det høge gassalet i første del av året er dette svært positivt, ” seier Jan Bygdevoll, direktør for prognoser i OD.

 

Væskeproduksjon 2012

Væskeproduksjon 2012 - Last ned pdf 

 

Gassproduksjon 2012

Gassproduksjon 2012 - Last ned pdf 

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2012 er om lag 101,0 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.), om lag 39,8 MSm3 o.e olje, om lag om lag 10,1 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 51,2 MSm3 o.e. gass. Total volumet er 7,1 MSm3 o.e. høgare enn i 2011. 

Endelege produksjonstal for april 2012 syner ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,646 millionar fat olje, 0,413 millionar fat NGL og kondensat og totalt 9,4 GSm3 gass for sal.

Førebels produksjonstal for juni blir publisert i juli 2012.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

 

Oppdatert: 25.01.2013

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.