November 2012

14.12.2012 Førebels produksjonstal i november 2012 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 767 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 63 000 fat per dag samanlikna med oktober.

Det totale gassalet var 10,0 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er same som månaden før.

 

Oljeproduksjon 2012

Oljeproduksjon 2012 - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i november fordeler seg slik: 1 443 000 fat olje, 250 000 fat NGL og 74 000 fat kondensat gjennomsnittleg per dag.

Oljeproduksjonen på norsk sokkel ligger 15 prosent under OD sin prognose for november. Årsakene er mellom anna planlagt vedlikehaldsarbeid og tekniske problem på Gjøa, Njord, Troll og Åsgard. Valhall og Hod har vore stengde i heile november for å førebu produksjonsstart for ny plattform, Ula, Tambar og Oselvar har vore stengde det meste av november pga hydrokarbonlekkasje på Ula. I tillegg skulle Yme og Skarv etter prognosen ha bidrege til produksjon i november, men desse felta kjem ikkje til å medverka til at OD når sin prognose for 2012, sjølv om Skarv etter planen skal komme i produksjon i desember. Visund Sør begynte å produsere i slutten av november.

Oljeproduksjonen ligg om lag 4,0 prosent under prognosen så langt i 2012.

 

Væskeproduksjon 2012

Væskeproduksjon 2012 - Last ned pdf

 

Gassproduksjon 2012

Gassproduksjon 2012 - Last ned pdf

 

Så langt i 2012 er den totale petroleumsproduksjonen om lag 205,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er 81,9 MSm3 o.e olje, om lag om lag 20,0 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 103,8 MSm3 o.e. gass. Totalvolumet er 6,6 MSm3 o.e. høgare enn i same periode 2011. 

Endelege produksjonstal for oktober 2012 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,482 millionar fat olje, 0,348 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,0 GSm3 gass for sal.

Foreløpige produksjonstal for desember blir publiserte i januar 2013.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 24.01.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).