November 2012

14.12.2012 Førebels produksjonstal i november 2012 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 767 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 63 000 fat per dag samanlikna med oktober.

Det totale gassalet var 10,0 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er same som månaden før.

 

Oljeproduksjon 2012

Oljeproduksjon 2012 - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i november fordeler seg slik: 1 443 000 fat olje, 250 000 fat NGL og 74 000 fat kondensat gjennomsnittleg per dag.

Oljeproduksjonen på norsk sokkel ligger 15 prosent under OD sin prognose for november. Årsakene er mellom anna planlagt vedlikehaldsarbeid og tekniske problem på Gjøa, Njord, Troll og Åsgard. Valhall og Hod har vore stengde i heile november for å førebu produksjonsstart for ny plattform, Ula, Tambar og Oselvar har vore stengde det meste av november pga hydrokarbonlekkasje på Ula. I tillegg skulle Yme og Skarv etter prognosen ha bidrege til produksjon i november, men desse felta kjem ikkje til å medverka til at OD når sin prognose for 2012, sjølv om Skarv etter planen skal komme i produksjon i desember. Visund Sør begynte å produsere i slutten av november.

Oljeproduksjonen ligg om lag 4,0 prosent under prognosen så langt i 2012.

 

Væskeproduksjon 2012

Væskeproduksjon 2012 - Last ned pdf

 

Gassproduksjon 2012

Gassproduksjon 2012 - Last ned pdf

 

Så langt i 2012 er den totale petroleumsproduksjonen om lag 205,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er 81,9 MSm3 o.e olje, om lag om lag 20,0 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 103,8 MSm3 o.e. gass. Totalvolumet er 6,6 MSm3 o.e. høgare enn i same periode 2011. 

Endelege produksjonstal for oktober 2012 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,482 millionar fat olje, 0,348 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,0 GSm3 gass for sal.

Foreløpige produksjonstal for desember blir publiserte i januar 2013.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 24.01.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.