September 2012

17.10.2012 Foreløpige produksjonstal i september 2012 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 514 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 318 000 fat per dag samanlikna med august.

Det totale gassalet var 6,9 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 1,2 GSm3 lågare enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2012

Oljeproduksjon 2012 - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i september fordeler seg slik: 1 243 000 fat olje, 205 000 fat NGL og 66 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen på norsk sokkel 15 prosent under OD sin prognose for september. Årsakene er mellom anna planlagt vedlikehaldsarbeid og tekniske problemer på fleire felt. Valhall og Hod har vore stengde i heile september for å førebu produksjonsstart for ny plattform. I tillegg skulle Yme og Skarv etter prognosen ha bidratt til produksjon i september, men desse felta vil ikkje bidra til å nå OD sin prognose for 2012, sjølv om Skarv etter planen skal komme i produksjon i desember.

Oljeproduksjonen ligg  ca 2,0 prosent under prognosen så langt i 2012. Prognosen for resten av året er relativt høg, så det kan bli krevjande å treffe prognosen for oljeproduksjon i 2012 seier Jan Bygdevoll, direktør for prognoser i OD.

 

Væskeproduksjon 2012

Væskeproduksjon 2012 - Last ned pdf

 

Gassproduksjon 2012

Gassproduksjon 2012 - Last ned pdf

 

Så langt i 2012 er den totale petroleumsproduksjonen om lag 168,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er 67,7 MSm3 o.e olje, om lag om lag 16,7 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 83,8 MSm3 o.e. gass . Totalvolumet er 6,8 MSm3 o.e. høgare enn i same periode 2011. 

Endelege produksjonstal for august 2012 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,498 millionar fat olje, 0,334 millionar fat NGL og kondensat og totalt 8,1 GSm3 gass for sal.

Foreløpige produksjonstal for oktober blir publiserte i november 2012.

 

Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 25.01.2013

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.