August 2013

11.09.2013 Førebels produksjonstal i august 2013 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 819 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 165 000 fat per dag (ca. 8 prosent) samanlikna med juli 2013. Det totale gassalet var 7,3 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 1,9 GSm3 mindre enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2013

Oljeproduksjon - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i august fordeler seg slik: 1 478 000 fat olje, 273 000 fat NGL og 68 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Alvheim, Gaupe, Hyme, Njord, Troll A, Vilje og Volund hadde redusert produksjon i august på grunn av planlagt vedlikehald.

Så langt i 2013 er oljeproduksjonen ca. 0,3 prosent høgare enn OD sin prognose.

 

Væskeproduksjon 2013

Væskeproduksjon - Last ned pdf

 

Gassproduksjon 2013

Gassproduksjon - Last ned pdf

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2013 er om lag 143,5 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 56,9 MSm3 o.e olje, om lag 14,8 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 71,9 MSm3 o.e gass. Totalvolumet av olje er 4,9 MSm3 o.e. (ca. 8 prosent) lågare enn i 2012.

Endelege produksjonstal for juli 2013 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,578 millionar fat olje, 0,406 millionar fat NGL og kondensat og totalt 9,2 GSm3 gass for sal.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 11.09.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.