Desember 2013

16.01.2014 Førebels produksjonstal i desember 2013 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 916 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein oppgang på 12 000 fat per dag (ca. 0,7 prosent) samanlikna med november 2013.

Det totale gassalet var 10,2 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,8 GSm3 meir enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2013

Oljeproduksjon 2013

 

Væskeproduksjonen i desember fordeler seg slik: 1  543 000 fat olje, 305 000 fat NGL og 68 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg 2 prosent under OD sin prognose for desember og  4 prosent over produksjonen i desember i fjor.

Draugen, Heidrun, Norne, Skarv og Skuld hadde redusert produksjon i desember på grunn av tekniske problem/reparasjonsarbeid.

Oljeproduksjonen i 2013 var på nivå med OD sin prognose frå januar, og ein høg produksjon dei siste månadane er med på å underbygga prognosen for i år som viser at vi kan få ein oppgang i oljeproduksjonen for fyrste gong på mange år, seier Jan Bygdevoll som er direktør for prognoser i OD.

 

Væskeproduksjon 2013

Væskeproduksjon 2013

 

Gassproduksjon 2013

Gassproduksjon 2013

 

Den totale petroleumsproduksjonen i 2013 var om lag 215,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 84,9 MSm3 o.e olje, om lag 21,6 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 108,8 MSm3 o.e gass. Totalvolumet av olje var 4,3 MSm3 o.e. (ca. 5 prosent) lågare enn i 2012.                                           

Endelege produksjonstal for november 2013 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,542 millionar fat olje, 0,362 millionar fat NGL og kondensat og totalt 9,4 GSm3 gass for sal.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 16.01.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.