Desember 2013

16.01.2014 Førebels produksjonstal i desember 2013 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 916 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein oppgang på 12 000 fat per dag (ca. 0,7 prosent) samanlikna med november 2013.

Det totale gassalet var 10,2 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,8 GSm3 meir enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2013

Oljeproduksjon 2013

 

Væskeproduksjonen i desember fordeler seg slik: 1  543 000 fat olje, 305 000 fat NGL og 68 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg 2 prosent under OD sin prognose for desember og  4 prosent over produksjonen i desember i fjor.

Draugen, Heidrun, Norne, Skarv og Skuld hadde redusert produksjon i desember på grunn av tekniske problem/reparasjonsarbeid.

Oljeproduksjonen i 2013 var på nivå med OD sin prognose frå januar, og ein høg produksjon dei siste månadane er med på å underbygga prognosen for i år som viser at vi kan få ein oppgang i oljeproduksjonen for fyrste gong på mange år, seier Jan Bygdevoll som er direktør for prognoser i OD.

 

Væskeproduksjon 2013

Væskeproduksjon 2013

 

Gassproduksjon 2013

Gassproduksjon 2013

 

Den totale petroleumsproduksjonen i 2013 var om lag 215,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 84,9 MSm3 o.e olje, om lag 21,6 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 108,8 MSm3 o.e gass. Totalvolumet av olje var 4,3 MSm3 o.e. (ca. 5 prosent) lågare enn i 2012.                                           

Endelege produksjonstal for november 2013 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,542 millionar fat olje, 0,362 millionar fat NGL og kondensat og totalt 9,4 GSm3 gass for sal.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 16.01.2014

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).