Juli 2013

14.08.2013 Foreløpige produksjonstal i juli 2013 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 959 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein oppgang på 251 000 fat per dag (ca. 15 prosent) samanlikna med juni 2013. Det totale gassalet var 9,2 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,9 GSm3 meir enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2013

Oljeproduksjon 2013 - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i juli fordeler seg slik: 1 576 000 fat olje, 311 000 fat NGL og 72 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oseberg, Skuld, Ula, Valhall og Vigdis hadde redusert produksjon i juli på grunn av ulike tekniske problem. Men på grunn av at fleire felt produserer godt, var oljeproduksjonen i juli den høgaste sidan mai 2012, og så langt i 2013 er oljeproduksjonen ca. 0,5 prosent under OD sin prognose.

 

Væskeproduksjon 2013

Væskeproduksjon 2013 - Last ned pdf

 

Gassproduksjon 2013

Gassproduksjon 2013 - Last ned pdf

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2013 er om lag 127,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 49,5 MSm3 o.e olje, om lag 13,0 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 64,6 MSm3 o.e gass. Totalvolumet av olje er 4,8 MSm3 o.e. (ca. 9 prosent) lågare enn i 2012.

Endelege produksjonstal for juni 2013 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,321 millionar fat olje, 0,387 millionar fat NGL og kondensat og totalt 8,3 GSm3 gass for sal.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 14.08.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.