Mars 2013

11.04.2013 Foreløpige produksjonstal i mars 2013 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 789 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 22 000 fat per dag (ca. 1 prosent) samanlikna med februar 2013.

Det totale gass salet var 9,6 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,8 GSm3 meir enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2013

Oljeproduksjon 2013 - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i mars fordeler seg slik: 1 429 000 fat olje, 291 000 fat NGL og 69 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oseberg, Skarv, Snorre, Troll og Valhall har redusert produksjon i mars på grunn av diverse tekniske problem.  Snøhvit har vært stengt heile månaden på grunn av reparasjonsarbeid på Melkøya. Skuld starta produksjon i mars

Oljeproduksjonen er ca 2,0 prosent under OD sin prognose så langt i 2013.

 

Væskeproduksjon 2013

Væskeproduksjon 2013 - Last ned pdf 

 

Gassproduksjon 2013

Gassproduksjon 2013 - Last ned pdf

 

Den totale petroleumsproduksjonen var om lag 54,9 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) så langt i 2013. Av dette er om lag 20,8 MSm3 o.e olje, om lag 5,3 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 28,8 MSm3 o.e gass. Totalvolumet av olje er 3,2 MSm3 o.e. (ca. 13 prosent) lågare enn i 2012. 

Endelege produksjonstal for februar 2013 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,448 millionar fat olje, 0,363 millionar fat NGL og kondensat og totalt 8,8 GSm3 gass for sal.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 11.04.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.