November 2013

13.12.2013 Førebels produksjonstal i november 2013 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 904 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein oppgang på 150 000 fat per dag (ca. 8 prosent) samanlikna med oktober 2013.

Det totale gassalet var 9,4 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er det same som månaden før.

 

Oljeproduksjon 2013

Oljeproduksjon - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i november fordeler seg slik: 1  545 000 fat olje, 291 000 fat NGL og 68 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg likt med OD sin prognose for november og  7 prosent over produksjonen i november i fjor.

Heidrun, Skarv, Skuld og Valhall hadde redusert produksjon i november på grunn av tekniske problemer/reparasjonsarbeid.

Så langt i 2013 er oljeproduksjonen på nivå med OD sin prognose.

 

Væskeproduksjon 3013

Væskeproduksjon - Last ned pdf

 

Gassproduksjon 2013

Gassproduksjon - Last ned pdf 


Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2013 er om lag 195,5 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 77,3 MSm3 o.e olje, om lag 19,5 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 98,6 MSm3 o.e gass. Totalvolumet av olje er 4,5 MSm3 o.e. (ca. 6 prosent) lågare enn i 2012.

Endelege produksjonstal for oktober 2013 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,406 millionar fat olje, 0,349 millionar fat NGL og kondensat og totalt 9,4 GSm3 gass for sal.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 13.12.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).