April 2014

13.05.2014 Førebels produksjonstal i april 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 918 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 30 000 fat per dag (ca. 1,5 prosent) samanlikna med mars 2014.

Det totale gassalet var 9,0 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 1,4 GSmmindre enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2014

Oljeproduksjon - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i april fordeler seg slik: 1  526 000 fat olje, 315 000 fat NGL og 77 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg 4 prosent over OD sin prognose for april og  2 prosent over produksjonen i april i fjor.

Skuld hadde redusert produksjon i april på grunn av tekniske problemer.

Så langt i 2014 er oljeproduksjonen på nivå med OD sin prognose.

 

Væskeproduksjon 2014

Væskeproduksjon - Last ned pdf

 

Gassproduksjon 2014

Gassproduksjon - Last ned pdf

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2014 er om lag 75,6 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 29,3 MSm3 o.e olje, om lag 7,8 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 38,5 MSm3 o.e gass. Totalvolumet av olje er 1,3 MSm3 o.e. (ca. 5 prosent) høgare enn i 2013.

Endelege produksjonstal for mars 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,525 millionar fat olje, 0,422 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,4 GSm3 gass for sal.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

 

Oppdatert: 13.05.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.