November 2014

17.12.2014 Førebels produksjonstal i november 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 939 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 18 000 fat per dag (ca. 1 prosent) samanlikna med oktober 2014. Det totale gassalet var 10,2 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,3 GSmmindre enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2014

Oljeproduksjon - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i november fordeler seg slik: 1 467 000 fat olje, 351 000 fat NGL og 121 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg 5 prosent under OD sin prognose for november og  5 prosent under produksjonen i november i fjor.

Fram H-Nord, Gullfaks Sør, Oseberg Sør, Skarv, Skuld, Ula og Visund feltene hadde redusert produksjon i november på grunn av tekniske problemer.

Så langt i 2014 er oljeproduksjonen ca. 1 prosent over OD sin prognose og ca. 2 prosent høgare enn i 2013.

 

Væskeproduksjon 2014

Væskeproduksjon - Last ned pdf

 

Gassproduksjon 2014

Gassproduksjon - Last ned pdf

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2014 er om lag 197,9 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 78,7 MSm3 o.e olje, om lag 21,3 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 98,0 MSm3 o.e gas.

Endelege produksjonstal for oktober 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,528 millionar fat olje, 0,430 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,5 GSm3 gass for sal.

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 17.12.2014

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.