September 2014

14.10.2014 Førebels produksjonstal i september 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 834 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 16 000 fat per dag (ca. 1 prosent) samanlikna med august 2014. Det totale gassalet var 7,9 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,6 GSmmeir enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2014

Oljeproduksjon - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i september fordeler seg slik: 1 472 000 fat olje, 285 000 fat NGL og 76 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg 2,5 prosent over OD sin prognose for september og  10 prosent over produksjonen i september i fjor.

Alvheim, Draugen, Ekofisk, Oseberg Sør, Skuld, Svalin, Valhall, Vilje og Volund feltene hadde redusert produksjon i september på grunn av vedlikehold og tekniske problemer.

Så langt i 2014 er oljeproduksjonen ca. 2 prosent over OD sin prognose og ca. 2 prosent høgare enn i 2013.

 

Væskeproduksjon 2014

Væskeproduksjon - Last ned pdf

 

 

Gassproduksjon 2014

Gassproduksjon - Last ned pdf

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2014 er om lag 158,5 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 64,3 MSm3 o.e olje, om lag 16,9 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 77,2 MSm3 o.e gas. 

Endelege produksjonstal for august 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,495 millionar fat olje, 0,355 millionar fat NGL og kondensat og totalt 7,3 GSm3 gass for sal.

 

Kontaktperson i OD:
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 15.10.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.