April 2015

19.05.2015 Foreløpige produksjonstal i april 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 963 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein oppgang på 9 000 fat per dag (ca. 0,4 prosent) samanlikna med mars 2015. Det totale gass salet var 7,9 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 2,9 GSm3 mindre enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2015

Oljeproduksjon 2015 - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i april fordeler seg slik: 1 584 000 fat olje, 330 000 fat NGL og 49 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg 0,3 prosent over produksjonen i april i fjor.

Lavere gass sal i april skyldes vedlikeholdsstans på Kollsnes terminalen.

Oljeproduksjonen er  ca 5,6 prosent over OD sin prognose for april 2015.

Alle grafer i denne pressemelding er nå basert på daglige tall.

 

Væskeproduksjon 2015

Væskeproduksjon 2015 - Last ned pdf

 

Gassproduksjon 2015

Gassproduksjon 2015 - Last ned pdf

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2015 er om lag 76,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 29,7 MSm3 o.e olje, om lag 7,4 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt om lag 39,0 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 0,3 MSm3 o.e. høgare enn i 2014. 

Endelege produksjonstal for mars 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,548 millionar fat olje, 0,406 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,9 GSm3 gass for sal.

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 14.01.2016

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.