Februar 2015

12.03.2015 Foreløpige produksjonstal i februar 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 925 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 6 000 fat per dag (ca. 0,3 prosent) samanlikna med januar 2015. Det totale gass salet var 10,1 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,2 GSm3 mindre enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2015

Oljeproduksjon - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i februar fordeler seg slik: 1 548 000 fat olje, 332 000 fat NGL og 45 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg 0,3 prosent over produksjonen i februar i fjor.

Brynhild og Draugen har redusert produksjon i februar på grunn av diverse tekniske problem, Ekofisk og Eldfisk på grunn av fremskyndet planlagt vedlikeholdsstans. Gudrun har vært nedstengt siden 18 februar på grunn av gass lekkasje.

Oljeproduksjonen er  ca 2 prosent over OD sin prognose for februar 2015.

 

Væskeproduksjon 2015

Væskeproduksjon - Last ned pdf

 

Gassproduksjon 2015

Gassproduksjon - Last ned pdf

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2015 er om lag 38,5 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 14,5 MSm3 o.e olje, om lag 3,6 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt om lag 20,4 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 1,1 MSm3 o.e. høgare enn i 2014. 

Endelege produksjonstal for januar 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,544 millionar fat olje, 0,388 millionar fat NGL og kondensat og totalt 10,3 GSm3 gass for sal.


Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 14.01.2016

Siste nyheter

Data fra gamle brønner er nå tilgjengelig
17.08.2022 Data fra analyseprosjektet som Earth Science Analytics AS gjorde på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) i 2021, er nå tilgjengelig for nedlasting.
Boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S
15.08.2022 Oljedirektoratet har gitt PGNiG Norway Upstream AS boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Olje- og gassfunn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-15
12.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-15.
Presenterer ny ressursrapport
04.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.
Boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S
03.08.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Tørr brønn nær Bragefeltet i Nordsjøen – 31/4-A-13 C
29.07.2022 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 055, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/4-A-13 C.
Høy aktivitet på norsk sokkel i første halvår
20.07.2022 50 år etter at Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet (OD), er det fortsatt mye som skjer på norsk sokkel.
Produksjonstal juni 2022
20.07.2022 Førebels produksjonstal i juni 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 529 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A
20.07.2022 Ingress: Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Gassfunn nær Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/2-6
13.07.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 261, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/2-6.