Juli 2015

13.08.2015 Foreløpige produksjonstal i juli 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 946 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er det same som juni 2015.

Det totale gass salet var 9,6 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 1,3 GSm3 meir enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2015

Oljeproduksjon 2015 - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i juli fordeler seg slik: 1 561 000 fat olje, 342 000 fat NGL og 44 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg 1,4 prosent over produksjonen i juli i fjor.

Oljeproduksjonen er  ca 6,6 prosent over OD sin prognose for juni 2015.

 

Væskeproduksjon 2015

Væskeproduksjon 2015 - Last ned pdf

 

Gassproduksjon 2015

Gassproduksjon 2015 - Last ned pdf

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2015 er om lag 130,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 52,1 MSm3 o.e olje, om lag 13,0 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt om lag 65,7 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 5,6 MSm3 o.e. høgare enn i 2014. 

Endelege produksjonstal for juni 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,569 millionar fat olje, 0,378 millionar fat NGL og kondensat og totalt 8,3 GSm3 gass for sal.

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 14.01.2016