Oktober 2015

13.11.2015 Foreløpige produksjonstal i oktober 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 946 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein oppgang på 85 000 fat per dag (ca. 4,5 prosent) samanlikna med september 2015.

Det totale gass salet var 10,8 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 1,5 GSm3  meir enn månaden før.

 

Oljeproduksjon 2015

Oljeproduksjon 2015 - Last ned pdf

 

Væskeproduksjonen i oktober fordeler seg slik: 1 567 000 fat olje, 334 000 fat NGL og 44 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg 0,5 prosent under produksjonen i oktober i fjor.

Oljeproduksjonen er ca 2 prosent over OD sin prognose for oktober 2015.

 

Væskeproduksjon 2015

Væskeproduksjon 2015 - Last ned pdf

 

Gassproduksjon 2015

Gassproduksjon 2015 - Last ned pdf

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2015 er om lag 188,6 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 74,9 MSm3 o.e olje, om lag 18,2 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt om lag 95,5 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 10,3 MSm3 o.e. høgare enn i 2014. 

Endelege produksjonstal for september 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 1,539 millionar fat olje, 0,322 millionar fat NGL og kondensat og totalt 9,3 GSm3 gass for sal.

 

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 14.01.2016

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).